FORLØBETS OPBYGNING

Digital Vækstkultur har fokus på kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder. Der bliver udviklet specifikke forløb i hver af de fem regioner, som du kan læse mere om under Temaer. Alle forløb består af følgende aktiviteter:

  • 6 workshops med fagligt indhold
  • Arrangementer om digitalisering og e-handel
  • Individuelt udviklingsforløb, hvor du arbejder i praksis med din virksomheds digitale udviklingsprojekt, herunder sparring med de tilknyttede uddannelsesinstitutioner og evt. involvering af studerende
  • Regionalt netværk med øvrige deltagere

Det forventes, at den enkelte deltager i gennemsnit kommer til at bruge ca. 10 dage på at deltage i forløbet eller ca. én dag om måneden i en periode på 10-12 måneder.

 


6 WORKSHOPS MED FAGLIGT INDHOLD

Hvert forløb indeholder 6 workshops, som har to overordnede formål:

  • Give deltagerne ny viden om digitalisering og e-handel
  • Udvikle deltagernes kompetencer til selv at kunne arbejde videre med den digitale udvikling i virksomheden.

På de 6 workshops vil du få ny teoretisk viden og blive udfordret til at sætte denne viden i spil i praksis, da du som deltager løbende vil arbejde med din virksomheds digitale udfordringer. På første workshop udarbejder hver virksomhed en digital udviklingsplan, som bliver omdrejningspunktet for det videre forløb. Der udbydes forskellige temaer i Digital Vækstkultur. Dem kan du læse mere om her.

 


ARRANGEMENTER OM DIGITALISERING OG E-HANDEL

Der bliver afholdt en række arrangementer med inspiration om digitalisering og e-handel. Det kan være seminarer, webinar, konferencer og gå-hjem møder hvor du får inspiration fra forskellige eksperter. Arrangementerne vil løbende blive offentliggjort her på digitalvækstkultur.dk

 


INDIVIDUELT UDVIKLINGSFORLØB

Som et led i Digital Vækstkultur skal deltagerne udvikle en digital udviklingsplan, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds unikke behov. Undervejs i forløbet vil der blive afholdt sparringsmøder i virksomheden, hvor virksomheden og de deltagende medarbejdere vil blive udfordret på fremdriften i arbejdet med de digitale indsatsområder.

Hvor det giver mening, og virksomheden ønsker det, kan studerende på akademi- eller professionsbachelor niveau desuden inddrages i udviklingsforløbet ift. at bidrage med nye vinkler og ideer i forhold til virksomhedens digitale udfordring.

 


REGIONALE NETVÆRK

Der etableres regionale netværk for deltagerne i forløbet. Netværksdelen vil blive faciliteret på de 6 workshops som en fast del af programmet. Der vil være ca. 30 personer i hvert netværk.

Netværket skal ses som et fortroligt frirum, hvor du kan blive udfordret og få uafhængig og kvalificeret sparring fra ledere og medarbejdere i andre SMV´er. Du får mulighed for at afteste nye ideer, hente inspiration til digitaliseringsarbejdet og at lære af andres erfaringer med lignende udfordringer og projekter.